Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Inici > Serveis Col·legiats > Centre de Documentació > Novetats Bibliogràfiques


R-7872.jpg

Registre:7872
Títol:REVIT ARCHITECTURE 2014 AVANZADA
Autor:BARONA CAPARRÓS, FRANCISCO
Editorial:RA-MA
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:477 Suport:Llibre
Resum:

 Amb aquest llibre aprendrem a :

 - Crear i millorar els nostres renders amb Revit .

 - Manipular i crear nous materials per l'aspecte final del  nostre projecte .

- Donar a conèixer mitjançant un recorregut les diferents parts de la nostra edificació .

- Orientar correctament el nostre edifici en funció d'un estudi d´assolellament.

- Determinar les diferents fases de l'obra, així com enderrocs d'elements i creació d'obra nova .

- Gestionar un únic model de construcció per diversos membres de l'equip de disseny .

- Creació de famílies fonamentals per al nostre projecte .

- Ens endinsarem en el món de les masses conceptuals que ens aportaran diferents punts de vista a l'hora d' abordar el nostre projecte .


Observacions:

ÍNDEX


R-7871.jpg

Registre:7871
Títol:MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL LAS OBRAS. Del diagrama de barras al BIM
Autor:Aldo D.Matto i Fernando Valderrama
Editorial:REVERTÉ
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:311 Suport:Llibre
Resum:

Aquest llibre proposa un recorregut pels mètodes de planificació de què disposen els professionals de la construcció, des dels tradicionals PERT i CPM fins a les últimes teories. L'obra resulta ser un compendi dels fonaments de la planificació , i combina les experiències i especialitats dels autors en la creació i divulgació d'eines de control del pressupost , sistemes productius , activitats , tasques , recursos i durades , revelant la importància de la planificació de les obres a la conquesta de la productivitat.


Observacions:

ÍNDEX


R-7870.jpg

Registre:7870
Títol:CERCHAS DE MADERA. Tipo a la española fudamento y bases de càlculo
Autor:Joaquín Pueyo Abós
Editorial:AITIM
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:44 Suport:Llibre
Resum:

 El trabajo consiste, por tanto, en la “puesta en limpio”, ordenación y revisión de esos apuntes de campo, realizado entre 2012 y 2014 con afán de proponer unas "bases" para la normalización de este tipo estructural tan conocido y utilizado, especialmente en las zonas con abundancia de madera como Cuenca (donde se emplea el pino laricio), Pirineos y Soria (donde se emplea el pino silvestre) utilizada en unas escuadrías comerciales muy concretas.


Observacions:

ÍNDEX


R-7869.jpg

Registre:7869
Títol:EL PLA D´URGELL A ESCAIRE I CARTABÓ
Autor:FÈLIX MONTAGUT I JARIA
Editorial:
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:118 Suport:Llibre
Resum:

És un recull d´una cinquantena de làmines d´edificis emblemàtics de la comarca, dibuixats amb escaire,cartabó, llapis i retolador calibrat, amb una acurada tècnica.
És un llibre per mirar i gaudir amb calma, per descobrir cada racó i cada petit detall, per incorporar els vostres propis records a cadascun del edificis dibuixats.


Observacions:

ÍNDEX


R-7868.jpg

Registre:7868
Títol:CUADERNOS DE PERITACIONES Nº2
Autor:Pardo Suárez, José Alberto
Editorial:Bellisco Ediciones
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:58 Suport:Llibre
Resum:

EL PERITO Y LA PERITACIÓN. La peritación arquitectónica y la peritación urbanística. Atribuciones y campo de acción del perito: el técnico interviniente y el técnico perito. Partes y contenido de una peritación: Planteamiento, Pericia, Dictamen y Anexos.

PERITACIÓN I.: DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE DE FINCA URBANA EDIFICADA. Descripciones de las escrituras de propiedad. Coincidencia entre las descripciones y la realidad física. Discordancias entre la realidad física y el proyecto.

PERITACIÓN II.: DEFECTOS EN PISCINAS DE URBANIZACIÓN. Defectos en solados. Defectos en el césped. Defectos en el tratamiento del agua. Defectos varios.


Observacions:

Són dos quaderns


ÍNDEX


R-7867.jpg

Registre:7867
Títol:CUADERNOS DE PERITACIONES Nº1
Autor:Pardo Suárez, José Alberto
Editorial:Bellisco Ediciones
Any Publicació:2014
Nº de Pàgines:67 Suport:Llibre
Resum:

LA PERICIA PATOLOGICA (I). Daño, defecto y Vicio: el proceso patológico.- El concpeto de vicio y el concepto de responsabilidad: los cuatro ámbitos de actuación y las cuatro personas actuantes.

PERITACIÓN I.: DEFECTOS DE GEOMETRÍA EN CUBIERTA DE VIVIENDA REHABILITADA. Adecuación del proyecto final a la realidad de lo ejecutado. Defectos en las obras ejecutadas. Subsanación de los defectos. Vicios concurrentes. Valoración de los trabajos de reparación.

PERITACIÓN II.: ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON DEFECTOS ESTRUCTURALES. Defectos de origen estructural. Defectos por falta de terminación. Defectos varios. Anexo: objeciones a dos peritaciones contrarias.


Observacions:

Són dos quaderns


ÍNDEX


Veure TotsEnllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!